Thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2020

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

11. Chile – Sweden (11/6/2019): 0-2

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.