Thứ Năm ngày 21 tháng 9 năm 2023

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

13. Nigeria – South Korea (12/6/2019): 2-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.