Thứ Năm ngày 27 tháng 2 năm 2020

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

18. Japan – Scotland (14/6/2019): 2-1

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019