Thứ Năm ngày 13 tháng 5 năm 2021

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

21. Netherlands – Cameroon (15/6/2019): 3-1

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.