Thứ Ba ngày 02 tháng 3 năm 2021

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

30. Australia – Jamaica (19/6/2019): 4-1

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.