Thứ Sáu ngày 28 tháng 2 năm 2020

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

VÒNG 16 ĐỘI (ROUND OF 16)

6. Sweden – Canada (25/6/2019): 1-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.