Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

VÒNG 16 ĐỘI (ROUND OF 16)

8. Netherlands – Japan (26/6/2019): 2-1

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.