Thứ Sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

VÒNG TỨ KẾT (QUARTER-FINALS)

4. Sweden – Germany (29/6/2019): 2-1

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.