Thứ Hai ngày 09 tháng 12 năm 2019

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

VÒNG TỨ KẾT (QUARTER-FINALS)

4. Sweden – Germany (29/6/2019): 2-1

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.