Thứ Năm ngày 30 tháng 6 năm 2022

VIDEO: The 8th FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

TRANH HẠNG 3 (3RD PLACE MATCH)

Sweden – England (6/7/2019): 2-1

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019