Thứ Sáu ngày 10 tháng 7 năm 2020

Nhà sản xuất ở đâu với rác điện tử của mình?

Từ lâu rồi, rác điện tử – hay nói rộng là rác công nghệ – là một vấn nạn toàn cầu. Đặc biệt là ở các nước nghèo, kém phát triển – nơi mà các loại đồ điện tử rẻ tiền, chất lượng thấp chủ yếu từ nước ngoài tràn vào ngập ngụa.

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, lượng rác thải điện tử mà Việt Nam thải ra mỗi năm lên tới hơn 90.000 tấn. Số lượng rác thải điện tử này ngày càng gia tăng theo lượng sản phẩm tung ra thị trường.

Còn đây là vấn nạn của chúng ta: Việt Nam đã thu gom rác thải điện tử như thế nào?

Câu trả lời chính xác nhất: mạnh ai nấy quăng.

Một thùng thu nhận rác điện tử của Việt Nam Tái Chế. (Nguồn: Internet. Thanks.)

Về chuyện rác thải điện tử, ta phải bái phục sự cần mẫn và kiên trì của tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam Tái Chế (Vietnam Recycles) trong mấy năm nay (ra đời từ năm 2015).

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.