Thứ Tư ngày 04 tháng 10 năm 2023

Mặt trời mọc đằng… Tây

Nhiều bạn không biết có khi mặt trời mọc ở đằng…Tây đó nghe. 

Bạn thử ngủ một giấc tới 5 hay 6 giờ chiều mới thức coi. 

Có thi hào Nga Puskin làm chứng á

P.H.P.

+ Ảnh: Internet. Thanks.