Chủ nhật ngày 09 tháng 8 năm 2020

Huawei ra mắt bộ xử lý AI Ascend 910 và khung điện toán AI MindSpore

Huawei ngày 23-8-2019 đã ra mắt bộ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) Ascend 910 và khung điện toán AI cho mọi kịch bản MindSpore.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.