Thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023

Hệ sinh thái Y tế VNPT nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019

Hệ sinh thái Y tế VNPT của Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam VNPT đã được trao tặng Giải thưởng Sản phẩm, dịch vụ công nghệ số tiêu biểu – một hạng mục trong Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) 2019 do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) tổ chức. Lễ trao giải đã được tổ chức tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) ngày 6-9-2019.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.