Thứ Hai ngày 16 tháng 5 năm 2022

Microsoft: AI sẽ giúp các tổ chức dịch vụ tài chính ở Châu Á – Thái Bình Dương cải thiện 41% khả năng cạnh tranh vào năm 2021

Microsoft Châu Á và Công ty dữ liệu IDC Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) vừa công bố những kết quả từ cuộc nghiên cứu: “Trang bị cho tương lai: Đánh giá sự tăng trưởng của Châu Á – Thái Bình Dương với AI” (Future Ready Business: Assessing Asia-Pacific’s Growth with AI), phần dành cho ngành Dịch vụ Tài chính (Financial Services Industry, FSI). Theo nghiên cứu được tiến hành ở 15 thị trường trong Khu vực APAC – trong đó có Việt Nam – này, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI sẽ giúp các tổ chức FSI cải thiện 41% khả năng cạnh tranh trong vòng 3 năm tới.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.