Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

Cuộc thi “Yêu đẹp” – “An toàn cho phụ nữ” trên nền tảng video ngắn TikTok

Hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia về Bình đẳng Giới và Chấm dứt Bạo lực trên cơ sở Giới, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) phối hợp cùng nền tảng video ngắn TikTok Việt Nam tổ chức cuộc thi làm video ngắn về chủ đề”Phòng chống Bạo lực Tình dục với Phụ nữ và Trẻ em Gái” với tên gọi  “Yêu đẹp” – “An toàn cho phụ nữ”.

Cuộc thi được tổ chức trên nền tảng TikTok, với mục tiêu thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là thanh niên về chủ đề bạo lực tình dục với phụ nữ và trẻ em gái, khuyến khích khả năng sáng tạo nội dung, mang đến một góc nhìn mới và dễ tiếp cận hơn về chủ đề này, nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi các hành động bạo lực, đặc biệt là bạo lực tình dục. 

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.