Thứ Hai ngày 15 tháng 7 năm 2024

Gojek coi Việt Nam là thị trường quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế

Nền tảng siêu ứng dụng công nghệ đa dịch vụ theo yêu cầu Gojek nổi tiếng của Indonesia – công ty đầu tư của GoViet ở Việt Nam – hồi hạ tuần tháng 10-2019 tuyên bố sẽ tập trung vào chiến lược mở rộng thị trường quốc tế, nâng tỷ trọng của thị trường ngoài Indonesia lên bằng với tỷ trọng thị trường trong nước, so với tỷ lệ 20%-80% hiện nay. Việt Nam được coi là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược này, với công ty liên kết GoViet đang phát triển với tốc độ nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, và hiện đang chiếm 60% tổng số người dùng trên thị trường quốc tế của Gojek.

Tài xế GoViet trong dịp mừng sinh nhật thứ 1 của dịch vụ.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.