Thứ Bảy ngày 30 tháng 9 năm 2023

Khi USD chạy đầy đường..

Bạn này gây hoang mang quá. Bạn chở đống này đi cầm đồ lấy VND hay vừa cầm đồ gì đó được đống “USD” này? Nhưng bất luận thế nào, bác Đỗ Nam Trung (Đô Năm Trăm) dù là tỉ phú Mỹ ắt cũng phải khiếp sợ “khả năng” của người Việt. Thực tế, hiếm có nơi nào như ở Việt Nam, những tờ “USD” in rất đẹp rơi vãi đầy đường sau những chuyến xe… tang.

+ Ảnh trên Internet. Thanks.