Thứ Hai ngày 20 tháng 3 năm 2023

Microsoft Envision Forum 2019 giới thiệu các giải pháp trên mây cho các ngành dịch vụ tài chính, bán lẻ và sản xuất

Tại sự kiện Microsoft Envision Forum (MEF) 2019 do Microsoft Việt Nam tổ chức ở TP.HCM ngày 6-11-2019, các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội được trải nghiệm một số giải pháp công nghệ được xây dựng trên nền tảng đám mây của Microsoft.

Microsoft Envision Forum (MEF) là một trong những sự kiện công nghệ lớn của Microsoft trong năm, với mục tiêu chia sẻ và thảo luận về những giải pháp công nghệ chiến lược trên nền tảng điện toán đám mây dành cho các doanh nghiệp Việt Nam, giúp nâng cao hiệu suất và tăng trưởng trong kinh doanh.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.