Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2024

Microsoft Education Exchange 2020 tìm kiếm giáo viên sáng tạo ở Việt Nam

Microsoft đã khởi động chương trình Education Exchange 2020 – Diễn đàn Giáo dục Đổi mới Sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin tại Việt Nam, với mục đích tìm kiếm những giáo viên tiềm năng trong việc ứng dụng công nghệ vào công tác giáo dục đào tạo, cụ thể trong hoạt động nghề nghiệp hàng ngày như: dạy học, giáo dục, công tác chủ nhiệm lớp, công tác Đoàn, Đội, tổ chức hoạt động ngoại khóa, làm việc với cha mẹ học sinh, cộng đồng…

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.