Thứ Sáu ngày 31 tháng 3 năm 2023

Happy Thanksgiving Day 2019

Happy Thanksgiving Day 2019

Xin Cảm on Các Bạn về tất cả những gì đã ưu ái dành cho tôi.

Xin Thượng đế ban ơn lành cho Các Bạn và gia đình.

happy Thanksgiving day leaves banner

PHẠM HỒNG PHƯỚC