Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

TV OLED và QLED vẫn cứ cạnh tranh nhau

OLED và QLED là 2 công nghệ tấm nền hiển thị hình ảnh hoàn toàn khác nhau. OLED (Organic light-emitting diode, điốt phát quang hữu cơ) có các điểm ảnh tự phát sáng mà không cần đèn nền hay bộ lọc màu sắc. Trong khi QLED (Quantum dot LED, đèn LED chấm lượng tử)  là một thuật ngữ do Samsung tự đặt ra cho công nghệ tấm nền LED thông thường được bổ sung thêm một tấm chấm lượng tử phủ trên đèn nền.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.