Thứ Năm ngày 09 tháng 2 năm 2023

VIDEO: Làm quen với cục sạc nhanh 2 cổng Anker PowerPort III Duo 36W

Cục sạc nhanh 2 cổng Anker PowerPort III Duo 36W cho phép sạc nhanh cùng một lúc 2 thiết bị di động. Hỗ trợ thiết bị Android và iOS. Mỗi cổng có công suất ra 18W.  

Xin mời xem video:

(Xem trực tiếp trên YouTube có chất lượng cao hơn. Thanks)