Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2022

Cẩm nang chuyển đổi số

Chuyển đổi số cần phải có nhạc trưởng và sự hướng dẫn một cách xuyên suốt. Vì thế, với vai trò của một bộ thường trực về công cuộc chuyển đổi số toàn diện quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã biên soạn một cuốn Cẩm nang Chuyển đổi số (tái bản và có bổ sung vào năm 2021) được in thành sách và có phiên bản sách điện tử PDF phát hành miễn phí.

Trong lời nói đầu, ban biên soạn ghi rõ: Cuốn Cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở các bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, thực tiễn của những người đã trăn trở, đã trực tiếp tham gia hoạch định cơ chế, chính sách, chiến lược và thực thi chuyển đổi số, với sự chung tay, giúp sức, kế thừa tri thức của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nhân Việt Nam.

Trong lần tái bản 2021, Cảm nang đã tiếp thu các ý kiến phản hồi, góp ý để chỉnh sửa, cập nhật. Đặc biệt, Cẩm nang được bổ sung thêm nhiều câu chuyện chuyển đổi số ở Việt Nam và trên thế giới.

Với mục đích cung cấp cho người đọc những điều quan trọng và thiết yếu về chuyển đổi số, Cẩm nang Chuyển đổi số được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, dưới hình thức những câu hỏi và trả lời gắn với thực tế chuyển đổi số trong nước và trên thế giới, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận những thuật ngữ về chuyển đổi số vốn dĩ khô khan, khó hiểu.

Cẩm nang Chuyển đổi số được Bộ TT&TT chính thức cho ra mắt với mong muốn đưa đến người đọc những điều quan trọng và thiết yếu về chuyển đổi số. Vì vậy, Cẩm nang Chuyển đổi số được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tế bằng những câu chuyện chuyển đổi số trong nước và trên thế giới, giúp người đọc dễ dàng tiếp cận những thuật ngữ về Chuyển đổi số tưởng chừng khô khan, khó hiểu.

Nội dung Cẩm nang được cấu trúc thành 4 phần chính, phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau gồm: Cẩm nang cơ bản; Cẩm nang cho người dân; Cẩm nang cho doanh nghiệp; Cẩm nang cho cơ quan nhà nước.

Ban biên soạn lưu ý: “Mỗi khi gặp phải chuyện khó, chưa rõ phương hướng để giải quyết, chúng ta lại tìm về cẩm nang, để quay trở lại với những gì cơ bản nhất, để từ đó suy ngẫm, tìm ra cách giải quyết vướng mắc và đi tiếp… Tuy nhiên, nội dung cuốn Cẩm nang này còn xa mới đạt được mục tiêu đặt ra. Bởi lẽ, chuyển đổi số là một vấn đề hết sức mới mẻ, chưa có tiền lệ. Một số nội dung trong cuốn Cẩm nang này đã được thực tế kiểm nghiệm, còn một số thì chưa… Chúng tôi cũng hy vọng tất cả mọi người trên hành trình chuyển đổi số góp ý, phê bình, chia sẻ với chúng tôi những bài học thành công, và cả những bài học thất bại, để chúng tôi có thể làm tốt hơn nội dung cuốn Cẩm nang cho những lần tái bản tiếp theo.”

  • Cẩm nang Chuyển đổi số do Bộ TT&TT biên soạn là tài liệu miễn phí dành cho mọi người và được cung cấp phiên bản sách điện tử mà mọi người có thể tải về thiết bị của mình tại đây.
  • Mọi người cũng có thể đọc trực tiếp Cẩm nang Chuyển đổi số trên Internet tại đây.

A.P.