Thứ Tư ngày 08 tháng 2 năm 2023

Intel công bố các vi xử lý cho doanh nghiệp Xeon Scalable thế hệ 4, dòng CPU Xeon Max và dòng GPU Max

Từ Santa Clara (bang California, Mỹ) ngày 10-1-2023,  Intel đã có một trong những buổi ra mắt sản phẩm quan trọng nhất trong lịch sử của công ty với các vi xử lý Intel Xeon Scalable thế hệ 4 (tên mã Sapphire Rapids), dòng CPU Intel Xeon Max Series (tên mã Sapphire Rapids HBM), và dòng GPU Intel Data Center Max Series (tên mã Ponte Vecchio). Những sản phẩm mới của Intel cung cấp cho các doanh nghiệp một bước nhảy vọt về hiệu năng trung tâm dữ liệu, khả năng tiết kiệm, bảo mật và những khả năng mới về trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, mạng lưới (network) và điện toán vùng biên (edge), cũng như các siêu máy tính mạnh nhất thế giới.

Làm việc sát sao với các khách hàng và đối tác trên vi xử lý Xeon thế hệ 4, Intel đã cung cấp những giải pháp và hệ thống khác biệt trên quy mô lớn để giải quyết những thử thách điện toán lớn nhất. Với hướng tiếp cận độc nhất trong việc cung cấp bộ tăng tốc theo nhu cầu, ưu tiên ứng dụng (workload-first) và phần mềm được tối ưu hóa cao cho những ứng dụng nhất định, Intel cung cấp hiệu năng phù hợp với công suất để tối ưu tổng chi phí sở hữu (total cost of ownership, TCO).

Ngoài ra, được xem là vi xử lý trung tâm dữ liệu bền vững nhất của Intel, các vi xử lý Xeon thế hệ 4 cung cấp cho các doanh nghiệp nhiều tính năng quản lý năng lượng và hiệu năng để tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực của CPU nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững đã đề ra.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.