Thứ Sáu ngày 05 tháng 3 năm 2021

Huawei bổ nhiệm chủ tịch mới cho khu vực Đông Nam Châu Á

^

 

Công ty công nghệ Huawei ngày 1-8-2017 tại Bangkok (Thái Lan) đã công bố việc bổ nhiệm ông James Wu làm tân Chủ tịch khu vực Đông Nam Châu Á (President of Southern-East Asia Region).

Ông James Wu chịu trách nhiệm quản lý định hướng và chiến lược của công ty, cũng như phát triển các hoạt động kinh doanh mới của Huawei tại khu vực Đông Nam Châu Á.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online

+ Ảnh: Một cửa hàng Huawei. (Ảnh: Fortune)