Thứ Năm ngày 05 tháng 8 năm 2021

Việt Nam Tái Chế thu gom và tái chế rác thải điện tử tại Hà Nội

 

Việt Nam Tái Chế (Vietnam Recycles) đã tái khởi động chiến dịch bảo vệ môi trường thu gom rác thải điện tử tại thủ đô Hà Nội. Chương trình môi trường này cũng sẽ tham gia Ngày hội Tái chế được tổ chức vào ngày thứ Bảy 23-9-2017 tại Hà Nội.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online