Thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021

Samsung Pay chính thức được ứng dụng ở Việt Nam

 

Sau thời gian sử dụng thử nghiệm, giải pháp thanh toán di động Samsung Pay đã chính thức được ứng dụng trên toàn quốc ở Việt Nam kể từ ngày 29-9-2017. Theo thống kê bước đầu của Samsung Vina, tính đến ngày 28-9-2017 – thời điểm kết thúc giai đoạn thử nghiệm, Samsung Pay đã có khoảng 20.000 lượt cài đặt ứng dụng và khoảng 6.000 lượt giao dịch.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online