Thứ Sáu ngày 07 tháng 10 năm 2022

CEO Jensen Huang của NVIDIA được tạp chi Fortune chọn là “Nhà doanh nghiệp của năm 2017”

Trên số đề ngày 1-12-2017 của tạp chí kinh doanh Mỹ Fortune, ông Jensen Huang, CEO của NVIDIA, xuất hiện trên trang bìa khi được bầu chọn là “Nhà doanh nghiệp của năm 2017” (Business person of the Year). Tạp chí Fortune đã giới thiệu: “Người đàn ông này đang lãnh đạo một cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo AI tại Thung lũng Silicon – và ông chỉ mới bắt đầu.”

Xin mời đọc nội dung trên Media Online