Thứ Hai ngày 25 tháng 9 năm 2023

Samsung AC Convention 2017 với chủ đề Giải pháp điều hòa không khí toàn diện

Tại hội thảo thường niên Samsung AC Convention 2017 ở TP.HCM ngày 8-12-2017, Công ty Điện tử Samsung Vina đã giới thiệu giải pháp điều hòa không khí toan diện mới bao gồm: dàn nóng DVM S Eco Anti-Corrosion, máy điều hòa không khí âm trần công nghệ Wind-Free và điều hòa không khí âm trần Cassette 360 với mặt nạ tùy biến. Những sản phẩm này sẽ tối ưu hóa hiệu suất, được thiết kế bền vững và sẽ giải quyết những thách thức lâu dài của các nhà đầu tư.

Xin mời đọc trên Media Online.