Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021

Những câu trả lời từ Grab cho người đang dùng Uber ở Đông Nam Á

 
 
Ngày 26-3-2018, Grab thông báo đã mua lại toàn bộ hoạt động của Uber tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ứng dụng Uber sẽ hoạt động cho tới ngày 8-4-2018. Sau đó, người dùng phải chuyển sang sử dụng ứng dụng của Grab.
Sau đây là những câu trả lời chính thức của Grab về một số vấn đề mà người dùng Uber và Grab đang thắc mắc.
 
Xin mời đọc nội dung trên Media Online.