Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021

Thủ… treo

Thủ gì giờ bị tạm treo

Báo thì treo phím, Phây treo cái gì?

Anh kia chớ có cười khì

Tui mà rì-pọt (report), anh thì sập ngay…

Trinh ơi anh hứa đêm ngày

Bên em anh được thẳng ngay vun tròn.

Chiều chiều ra bến Saigon

Ngó về bên ấy có còn gì không….

Người buồn khóc một dòng sông

Sông buồn sông khóc nên sông đục ngầu…

Trinh ơi em bớt u sầu

Đất không còn cạp, anh rầu hơn em….

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Một con phà Thủ Thiêm xưa. Bền đò ngang Thủ Thiêm xuất hiện từ năm 1912. Những năm 1930 bắt đầu có phà máy. Ngày 1-1-2012, phà Thủ Thiêm chính thức ngừng hoạt động sau khi có cầu Thủ Thiêm (hợp long cuối năm 2007, khánh thành 12-2010) rồi hầm chui Thủ Thiêm qua sông Saigon (thông xe tháng 11-2011). Nguồn ảnh từ Internet. Thanks.