Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

Cuba sửa Hiến pháp công nhận quyền tư hữu

Quốc hội Cuba ngày 22.7.2018 đã thông qua dự thảo Hiến pháp mới nhằm phục vụ cho công cuộc hiện đại hóa đất nước. Điều đáng chú ý là Hiến pháp mới công nhận quyền sở hữu tư nhân (quyền tư hữu) và không còn theo đuổi mục tiêu xây dựng chủ nghĩa cộng sản nữa. Thay vào đó, Cuba tập trung xây dựng một đất nước xã hội chủ nghĩa, độc lập, phồn vinh và bền vững – như lời Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández khẳng định.

Hiến pháp 2018 sẽ thay thế Hiến pháp 1976 vốn được thông qua dưới kỷ nguyên Xô viết, chịu ảnh hưởng sâu nặng từ Liên Xô. Hiến pháp mới có nhiều sự thay đổi về kinh tế, chính trị, xã hội.

Theo quy trình, sau một loạt cuốc họp quần chúng để thảo luận, và cuối cùng hiến pháp mới sẽ được người dân bỏ phiếu thông qua trưng cầu ý dân toàn quốc.

Cuba đi sau ắt có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Có khi họ đi sau mà về trước vì thiệt lòng muốn đi tới chân trời mới xán lạn cho muôn dân.

P.H.P.

+ Ảnh: Quốc hội Cuba trong phiên thảo luận về dự thảo Hiến pháp mới ngày 21-7-2018. (Ảnh: Internet. Abel Padron/Agencia Cubana De Noticias, via Associated Press. Thanks)