Thứ Sáu ngày 15 tháng 11 năm 2019

Cái tóc là góc con người…

Cái răng, cái tóc là góc con người.

Cuộc đời bạn sau trưởng thành sẽ trải qua những cột mốc:

– Nửa tháng hớt tóc một lần.

– Mỗi tháng hớt tóc một lần.

– Hai tháng hớt tóc một lần.

– Cuối cùng chẳng cần phải mua shampoo gội đầu nữa.