Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

VNPT được chứng nhận là nhà mạng có tốc độ Internet số 1 Việt Nam

Dựa trên kết quả đo kiểm Speedtest đối với dịch vụ băng rộng và cố định, Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam VNPT ngày 9-9-2019 đã được Ookla cấp chứng nhận là nhà mạng có tốc độ Internet nhanh nhất tại Việt Nam. Ookla (Mỹ) là công ty chuyên phân tích và đo kiểm Internet có uy tín trên thế giới.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.