Chủ nhật ngày 28 tháng 2 năm 2021

Xe gắn máy và xe môtô và “lỗi nhận thức”

Xin lưu ý: cụm từ “xe gắn máy” trong văn bản pháp quy pháp luật là để chỉ xe có động cơ từ 50 phân khối (cm3) trở xuống (kể cả xe máy điện). Còn “xe mô tô” là xe gắn động cơ trên 50 phân khối.

Luật pháp hiện hành định nghĩa xe mô tô và xe gắn máy như trong tài liệu tôi trích ở đây.

Vậy nên, tôi xin tự giác nghiêm khắc tự kiểm điểm trước “cái đầu gối mòn bóng lưỡng” là trước nay tôi chớ hề biết chiếc Attila của mình được luật pháp gọi là xe mô tô. Đó là lỗi “nhận thức quốc dân” ạ.

Mà cái nhận thức mơ hồ dẫn tới hành vi đi xe mô tô như xe gắn máy như bổn tại hạ xưa nay nó kềm chế cái công suất xả sú báp lắm nghen. Cứ căng cứng miết dễ đau thận và tuyến tiền liệt á.

Xin mời đọc bài: Từ ngày 15.10: Xe gắn máy đi trên đường bộ tốc độ không quá 40km/h

P.H.P.