Chủ nhật ngày 02 tháng 4 năm 2023

VNPT khuyến cáo hiện tượng lừa đảo qua điện thoại

Trong những ngày gần đây tại Hà Nội và một số địa phương trên cả nước tái xuất hiện dấu hiệu lừa đảo qua điện thoại dưới hình thức cuộc gọi vào các máy điện thoại cố định gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. VNPT đã khuyến cáo khách hàng cảnh giác trước những cuộc gọi đến có dấu hiệu lạ.

Dấu hiệu các cuộc gọi lừa đảo

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.