Chủ nhật ngày 19 tháng 3 năm 2023

Thứ Hai lênh láng…

Thứ Hai không phải là Thu High.

Một người bạn sáng thứ Hai cuối cùng của tháng 9-2019 đi làm đầu tuần chộp tấm ảnh triều cường đầu tháng 9 Kỷ Hợi rồi chú thích: “Quê em mùa nước nổi”. Tôi phụ họa “nơi thành phố đang chìm”.

P.H.P.