Thứ Sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021

VNPT hoàn thành hệ thống viễn thông – công nghệ thông tin cho bệnh viện dã chiến COVID-19 ở Đà Nẵng

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ngày 7-8-2020 cho biết họ đã hoàn thành việc lắp đặt hạ tầng kỹ thuật viễn thông – công nghệ thông tin cho khu vực Bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn, thành phố Đà Nẵng sẵn sàng phục vụ điều trị bệnh nhân mắc bệnh dịch COVID-19.

Về hạ tầng mạng lưới cố định, chỉ trong vòng chưa đến 60 giờ kể từ khi nhận nhiệm vụ (ngày 3-8), đội ngũ kỹ thuật của VNPT Đà Nẵng đã hoàn thành cung cấp hạ tầng và dịch vụ viễn thông – CNTT cho Bệnh viện dã chiến sớm hơn so với thời gian 72 giờ mà thành phố yêu cầu. Ngoài ra, VNPT cũng đã tăng số trạm phát sóng 4G (trạm small cell) xung quanh khu vực này để bảo đảm liên lạc thông suốt và việc vận hành quản lý của bệnh viện.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.