Chủ nhật ngày 26 tháng 5 năm 2019

Huawei giới thiệu con đường đến kỷ nguyên 5G ở Việt Nam

 

Tại Hội thảo – triển lãm Quốc tế 4G/ 5G 2018 diễn ra ở Hà Nội ngày 6-4-2018, Huawei đã giới thiệu con đường đến kỷ nguyên 5G với thị trường Việt Nam. Trong bài thuyết trình với chủ đề “Mở đường cho 5G tại Việt Nam”, Tiến sĩ Mohamed Madkour, Phó Chủ tịch phụ trách kinh doanh Mạng Di động Toàn cầu của Huawei, đã nhấn mạnh giá trị mà công nghệ 5G sẽ mang lại cho Việt Nam, đó là một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, hoạt động kinh doanh tốt hơn cho các doanh nghiệp và một nền kinh tế phát triển hơn cho đất nước.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online

Leave a Comment