Thứ Năm ngày 04 tháng 3 năm 2021

Nhà mạng di động làm gì sau thời hạn?

 

Có thể nói là các nhà mạng di động đã “thất thủ” toàn diện và toàn quốc khi hết thời hạn 24-4-2018 vẫn còn hàng chục triệu thuê bao chưa hoàn tất việc bổ sung thông tin người dùng theo Nghị định 49/2017 của Chính phủ.

Các nhà mạng sẽ phải làm gì sau khi thời hạn đã trôi qua?

Xin mời đọc bài trên báo Phụ Nữ TP.HCM Online.

PHẠM HỒNG PHƯỚC