Thứ Sáu ngày 07 tháng 10 năm 2022

Ngay cả các nhà khai mở Internet cho Việt Nam cũng “quan ngại sâu sắc” về Dự luật An ninh Mạng.

 

Một bạn trẻ vừa hỏi tôi nghĩ gì về dự thảo Luật An ninh Mạng mà kỳ họp Quốc hội lần thứ 5 này sẽ thông qua. Tôi chỉ biết nghêu ngao bài hát Biết Nói Gì Đây của nhạc sĩ Huỳnh Anh: “Biết nói gì đây khi hai đường đời ngăn chia mình rồi…”

Theo thiển ý của tôi thì có thể gạch đầu dòng mấy cái như vầy:

  1. Những người soạn thảo và hầu hết những người có quyền bấm nút thông qua dự luật này hiểu an ninh mạng có nghĩa là bảo vệ, chống lại việc dùng mạng Internet để phát tán, tuyên truyền thông tin độc hại chống phá nhà nước, bôi bác chế độ, nói xấu lãnh đạo và cán bộ,… Các thứ khác là phụ, là chuyện của người khác, và có thể hy sinh cho các nỗi lo của họ.
  2. Dự luật An ninh Mạng do bộ Công an soạn nên nó thuộc phạm trù an ninh…công an, được nhìn dưới góc độ ngành công an và phục vụ cho nhiệm vụ của ngành này. Cái nào liệu bề họ không đủ năng lực quán xuyến thì block cho an toàn.
  3. Dự luật An ninh Mạng đang có lợi thế thời cơ khi Dang Cư Mận bị hướng sự tập trung vào cái 99 năm của dự luật Đặc khu. Cái hay ho và thâm sâu ở đây là chỉ cần thông qua dự luật An ninh mạng với nội dung hiện tại là chính quyền có trong tay cái ổ khóa vạn năng gốc. Dang Cư Mận khó bề hó hé tất tần tật về sau… cho dù 99 hay 999…

Ngày 5.6.2018 báo của Bộ TTTT cho biết các vị nguyên lão công thần CNTT Việt Nam đã gửi thư tới Quốc hội và Thủ tướng kiến nghị bỏ 5 điều có thể kéo lùi Internet Việt Nam về thời đồ…sơn chẳng hơn đồ nhà.

Các “nguyên lão” ngành ICT đề nghị bỏ 5 điều trong Dự án Luật An ninh mạng

PHẠM HỒNG PHƯỚC