Thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023

Lời cảm ơn kép

Buổi sáng Tết Mùng 5 tháng 5 sau ngày Hiền phụ Father’s Day cùng Samsung Media Day 2018 linh đinh ra vùng có gần 2.000 hòn đảo nhỏ 500 triệu năm tuổi từ vùng chồng lấn sóng tới mất mạng, cũng như sau khi rảo quanh các cây cầu cao và các tòa nhà cao tầng tìm kiếm giày dép sau khi cỗ xe tăng Đức tuột xích bởi đội quân du kích đội nón rộng vành sombrero và đội múa samba Ba Tây bị đội Chữ Thập Đỏ cầm chưn, tôi phải tỏ ra mình là kẻ phàm phu tục tử rất nhã bằng cách xin cảm ơn kép tới người tặng sách (Ngoc Hoa Pham) và người in ra sách cho người thanh lịch tặng người thanh nhã (Dinh Phuong Thao).

P.H.P.