Thứ Sáu ngày 17 tháng 9 năm 2021

Tây Bắc… biết nói gì đây…

 

Đưa lên để tỏ lòng thương cảm giữa đồng bào. Chớ chẳng biết mà cũng chẳng muốn nói gì nữa… (Báo Tuổi Trẻ sáng 14 tháng 5 cõi dưới năm Mậu Tuất 2018).
Thôi, ai bi hát bolero: “Biết nói gì đây, thiên tai dập dồn, nhân tai là nguồn…” (xin phép chế chút lời bài “Biết nói gì đây” của nhạc sĩ Huỳnh Anh).