Thứ Năm ngày 04 tháng 3 năm 2021

26 tỉnh thành ứng dụng chính quyền thông minh trên Zalo

Chỉ trong nửa đầu năm 2018, cả nước có thêm 24 tỉnh thành triển khai Chính quyền thông minh qua dịch vụ Zalo và năm 2018 hứa hẹn là một năm “bùng nổ” của loại hình chính quyền thông minh này trên Zalo.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.