Thứ Sáu ngày 06 tháng 12 năm 2019

Một con sông vừa chết…

Con sông phương bắc chết rồi

Bao tay chài lưới lòng ôi reo mừng.

Lò kia dẫu vẫn cháy bừng

Chắc rằng thiếu mớ củi từng rất to…

Bài báo có liên quan tại đây.

P.H.P.