Thứ Ba ngày 03 tháng 10 năm 2023

Dùng video ngắn quảng bá du lịch Ninh Bình trên TikTok

Tiếp tục thực hiện chuỗi Chương trình quảng bá Du lịch Việt Nam với tên gọi #HelloVietnam, nền tảng video ngắn TikTok ngày 14-8-2019 đã ký kết với ngành du lịch và địa phương phát động Chiến dịch quảng bá du lịch Ninh Bình trên nền tảng TikTok với tên gọi #HelloNinhBinh.  Đây cũng là hoạt động hướng tới Năm Du lịch Quốc gia 2020 được tổ chức tại Ninh Bình.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.