Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

3 Đại sứ Người Sáng tạo Thay đổi YouTube đầu tiên của Việt Nam

YouTube vừa công bố danh tính 3 nhà sáng tạo (creator) Việt Nam được lựa chọn trở thành Đại sứ đầu tiên của chương trình Người Sáng tạo Thay đổi YouTube (YouTube Creators for Change Ambassadors). Đó là Giang Ơi, Vlog 1977 và Tizi Đích Lép. 

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.