Chủ nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021

Nỗi khổ tin nhắn rác: Người dùng phải có quyền lựa chọn

Một trong những nỗi khổ đã trở thành vấn nạn của những người sử dụng các phương tiện liên lạc điện tử chính là các thể loại rác điện tử (RĐT): tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Ở Mỹ, người ta dị ứng với cuộc gọi rác tới mức trước khi bạn muốn gọi điện cho ai lần đầu với số phone của mình thì phải nhắn tin báo trước là sẽ gọi bằng số phone đó, nếu không muốn cuộc gọi bị từ chối.

(Nguồn ảnh: Internet. Thanks.)

Thật ra, không thể cấm tiệt các thông tin mang tính quảng cáo, thương mại của các tổ chức kinh doanh hợp pháp và thực tế người dân cũng có khi cần biết những thông tin chào hàng đó. Vấn đề là hoạt động thông tin thương mại như vậy phải được kiểm soát, không bị lạm dụng để trở thành xả RĐT. Người gửi thông tin phải tuân thủ các quy định và người nhận phải được bảo đảm quyền từ chối nhận các thông tin thương mại. Đây cũng chính là quyền lựa chọn của người dùng, vì có người cần biết các thông tin về bất động sản nhưng lại không muốn nhận các thông tin chào hàng khác.

Xin mời đọc bài trên báo Người Lao Động thứ Tư 19-8-2020 và trên báo Người Lao Động Online.

P.H.P.