Thứ Ba ngày 03 tháng 10 năm 2023

Số vụ tấn công mạng vào các ngành liên quan tới COVID-19 tăng gấp đôi trong năm 2020

Mới đây, Nhóm nghiên cứu Bảo mật IBM X-Force của Công ty IBM đã công bố Báo cáo Bảo mật 2021 (2021 X-Force Threat Intelligence Index) tổng kết hàng loạt vụ tấn công an toàn an ninh mạng trong năm 2020 đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu trong suốt năm đầu tiên khi đại dịch COVID-19 làm thay đổi toàn bộ thế giới. Đặc biệt, những ngành nghề liên quan mật thiết tới đại dịch này, như chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, bệnh viện và cả các doanh nghiệp cung cấp năng lượng là những đối tượng hàng đầu cho các vụ tấn công mạng.

Top 10 thương hiệu hứng chịu các cuộc tấn công mạng nhiều nhất trong năm 2020, có Google, Dropbox, Microsoft, Amazon, Paypal, YouTube, Facebook, Adidas.

Theo Báo cáo của IBM, tấn công mạng đối với các ngành y tế, sản xuất, năng lượng trong năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019. Theo các số liệu thống kê ghi nhận, ngành sản xuất và ngành cung cấp năng lượng là hai ngành chịu những cuộc tấn công mạng nhiều nhất về số lượng, tiếp theo sau là ngành tài chính – bảo hiểm. Gần 50% số lượng các cuộc tấn công này liên quan tới việc chiếm quyền kiểm soát hệ thống công nghiệp (industrial control systems – ICS) đối với các đơn vị trong ngành sản xuất và ngành cung cấp năng lượng.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.