Thứ Năm ngày 09 tháng 2 năm 2023

VinaPhone sẽ đóng góp 5 tỷ đồng xây nhà cho các gia đình khó khăn thông qua chiến dịch “#Thank you, Vietnam!”

Ngày 27-5-2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và nhà mạng VinaPhone đã họp báo công bố và phát động chiến dịch cùng nhau lan tỏa triệu lời cảm ơn kèm hashtag #ThankyouVN_TWDoan_VinaPhone. Thông qua chiến dịch này, VinaPhone sẽ đóng góp 5 tỷ đồng để xây dựng 60 căn nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chiến dịch sẽ diễn ra từ ngày 27-5 đến ngày 30-7-2021. Mỗi cá nhân, kể cả những người không phải thuê bao của VinaPhone, đều có thể trở thành một phần của chiến dịch, cùng lan tỏa văn hóa cảm ơn và góp sức tạo ra những giá trị hữu ích cho xã hội bằng cách đơn giản: đăng tải lời cám ơn gửi tới những người thân yêu và gắn kèm hashtag #ThankyouVN_TWDoan_VinaPhone.

Bạn có thể gửi thông điệp cảm ơn đầy chất riêng của mình ngay bây giờ tại Website của chiến dịch.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline